A.J. Philippe home


In 1988 start Stijn Philippe met eigen architectuuropdrachten. Een jaar later wordt de eerste projectmanagementopdracht aangenomen.
In 1992 wordt het kantoor A.J. PHILIPPE bvba opgericht.

In de daaropvolgende jaren wordt er zowel aan architectuuropdrachten, voornamelijk woningen en in beperkte mate kantoren, als aan projectmanagementopdrachten, voornamelijk kantoorgebouwen, gewerkt. Het belang van de projectmanagementopdrachten wordt echter doorheen de jaren steeds groter. Veel kennis en ervaring maken het kantoor A.J. PHILIPPE vandaag tot specialist op het gebied van projectmanagement.

De projectmanagementopdrachten zijn erop gericht de bouwprojecten zo te begeleiden en te sturen dat deze worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen met de overeengekomen budgetten en dit op een zo efficiënt mogelijke wijze. Dit wil zeggen met een goede organisatie en waarbij alle betrokken partijen kunnen beschikken over de correcte informatie.
Door de aandacht van het kantoor A.J. PHILIPPE voor architectuur, wordt er tevens in de projectmanagementopdrachten naar architecturale kwaliteit gestreefd.

De specialisatie op het gebied van projectmanagement heeft ertoe geleid om de architectuurprojecten op een andere wijze aan te pakken.
Deze projecten worden uitgevoerd door KPW architecten. KPW architecten is een groep architecten opgericht door Peter KINT, Stijn PHILIPPE en Pieter WALRAET en verenigt sterke ontwerpers met inbreng van A.J. PHILIPPE voor het beheer en de uitvoering van deze projecten. Door het samenbrengen van sterke ontwerpers met een specialist op het gebied van beheer en uitvoering ontstaan architecturaal en kwalitatief hoogstaande projecten.

www.kpw-architecten.be

bottom
design & development: web-2-go by ace-it