A.J. Philippe home
toerisme vlaanderen lier

 

Toerisme Vlaanderen plant de realisatie van een nieuw jeugdhostel in Lier. In de jeugdherberg zullen een 80-tal personen kunnen overnachten. Deze jeugdherberg richt zich vooral naar scholen, buitenlandse jeugd, sportverenigingen, gezinnen en individuele jongeren uit binnen- en buitenland. De locatie is in het centrum van de stad.
Het jeugdhostel zal gerealiseerd worden in een Design-Build-Finance formule. De opdracht voor A.J. Philippe is het begeleiden van de bouw van het nieuwe jeugdhostel gedurende het volledige traject van aanbesteding tot oplevering. Deze opdracht omvat het opstellen van de outputspecificaties, het opstellen van de aannemingsvoorwaarden, het begeleiden van de selectie en gunning van het bouwteam, het opvolgen van het uitwerken van het ontwerp en het bouwaanvraagdossier, het uitvoeringsdossier en toezicht houden op de uitvoering van de werken.
Hierbij komen alle beheersaspecten zijnde organisatie, informatie, planning, budget en kwaliteit aan bod.
Organisatie: samenwerking organiseren tussen opdrachtgever, ontwerpteam en andere externe partijen.
Planning en budget: de uitvoering van het project realiseren binnen een strikte planning en budget.
Kwaliteitsbewaking: waken over het halen van gestelde kwaliteitsnormen.

Credits  
opdrachtgever Toerisme Vlaanderen
ligging Volmolenstraat 65
periode 2012-2014
oppervlakte 1.200 m²
bouwkost 1,8 mln EURO, excl. BTW

 


bottom
design & development: web-2-go by ace-it