A.J. Philippe home
park met zwembad tongeren

 

Op de plaats van het vroegere ‘Ooit Tongeren’ wordt een openlucht zwembad gebouwd, midden in een voor het publiek toegankelijk park. Het studieteam Technum - VenhoevenCS - OKRA heeft een zwembad ontworpen dat deel uitmaakt van het park, in de zomer kan er gezwommen worden, in de winter kan men langs het zwembad wandelen. Het bijhorende gebouw wordt opgevat als een paviljoen.
De opdracht van A.J. Philippe bestaat uit de kosten- en kwaliteitsbeheersing van het project. Dit houdt in dat het ontwerp wordt begeleid en dat nazicht wordt gedaan van de plannen, bestekken, meetstaten en raming gemaakt door de ontwerpers, steeds met het oog op het respect voor het budget en het bekomen van een correcte prijs/kwaliteitsverhouding.
Tijdens de uitvoering van de werken is A.J. Philippe aanwezig bij de werfvergaderingen en houdt toezicht op de werf. Uitvoeringsstudies en technische fiches worden opgevolgd en voorgelegde min- en meerwerken worden nagezien.

Credits  
opdrachtgever Plinius nv
ligging Fonteindreef
3700 Tongeren
periode 2011-2016
bouwkost 9 mln EURO, excl. BTW
architect Venhoeven CS
studiebureau Technum
landschapsarchitect OKRA

 


bottom
design & development: web-2-go by ace-it