A.J. Philippe home
toerisme vlaanderen oostende

 

Bij de verbouwing van het hotel Admiral tot een nieuw jeugdhostel te Oostende wordt A.J. Philippe gevraagd om het project te begeleiden. Dit gebeurt in een Design-Build-Finance formule. De opdracht van A.J. Philippe omvat het opstellen van de outputspecificaties, het opstellen van de aannemingsvoorwaarden, het begeleiden van de selectie en gunning van het bouwteam, het opvolgen van het uitwerken van het project en het bouwaanvraagdossier, het uitvoeringsdossier en toezicht houden op de uitvoering van de werken.
Hierbij komen alle beheersaspecten zijnde organisatie, informatie, planning, budget en kwaliteit aan bod.
Organisatie: samenwerking organiseren tussen opdrachtgever, ontwerpteam en andere externe partijen.
Planning en budget: de uitvoering van het project realiseren binnen een strikte planning en budget.
Kwaliteitsbewaking: waken over het halen van gestelde kwaliteitsnormen.

Credits  
opdrachtgever Toerisme Vlaanderen
ligging Langestraat 72
8400 Oostende
periode 2010-2013
oppervlakte 3.000 m²
bouwkost 5,3 mln EURO, excl. BTW
bouwteam:
a
rchitect

Abscis architecten
studiebureau Technum
aannemer Algemene Bouw Maes / Van Roey

 


bottom
design & development: web-2-go by ace-it