A.J. Philippe home
themapark Ooit Tongeren


Het project omvatte de aanleg en de bouw van een themapark met gebouwen en attracties, geïnspireerd op 'Het Land van Ooit' in Drunen (NL) maar dan in de vorm van een compact park en met aanpassing aan de thematisering van het Gallo-Romeins verleden van Tongeren.

De opdracht van A.J. Philippe in dit project bestond uit twee delen.

Een eerste opdracht, genoemd kostentechnische evaluatie lastenboek, werd toegekend op het ogenblik dat alle partners bekend waren maar voor het opstellen van de aannemingsovereenkomst. De opdracht had als doel na te gaan of, met het vastgelegde budget, alle elementen van het bouwprogramma konden uitgevoerd worden en dit met een correcte prijs-kwaliteitsverhouding. Tevens behoorde tot deze opdracht het zoeken naar alternatieven om de kostprijs te verminderen of ruimte te maken voor het uitvoeren van bijkomende elementen.

De tweede opdracht werd toegekend na het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en had als doel, tijdens de uitvoering van de werken, controle te houden op de kostprijs van de werken en op de kwaliteit van de uitvoering.
Deze opdracht werd aangevuld met een coördinatieopdracht : gelijktijdig met de uitvoering van het themapark was er een project van herziening van de riolering in de omgeving. Deze riolering doorkruist de site van het themapark en diende gecoördineerd te worden met de werken van het themapark.
Deze opdracht eindigde bij de voorlopige oplevering van de werken en het begin van de exploitaitie van het themapark.

De uitbating van het themapark was echter geen succes. Enkele maanden na de ingebruikname is de exploitant in faling gegaan, het themapark werd gesloten en de zoektocht naar een overnemer begon.

Credits  
aard project Publiek-private samenwerking (PPS)
opdrachtgever Plinius en Plinius Vastgoed
deelnemende partijen  
      privé partner Land Van Ooit, Strabag
      overheidspartner Stad Tongeren, Toerisme Vlaanderen, Lisom
ligging Fonteindreef
3700 Tongeren
periode 2005-2007
oppervlakte 22 ha parkaanleg en diverse gebouwen
budget 20 mln. EUR incl. erelonen, excl. BTW
studiebureel Technum, Hasselt
veiligheidscoördinator M.B.C., Hoeselt
algemene aannemer Strabag, Genk


bottom
design & development: web-2-go by ace-it